เทคโนโลยีดิจิทัลพลิกโฉมงานบริการสร้างสมดุลให้กับชีวิต

เทคโนโลยีล้ำสมัย

“ลุมพินี วิสดอม” ระบุ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนำไปสู่การพัฒนาบริการที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตใน 3 ด้าน “การทำงาน-การพักผ่อน-สุขภาวะที่ดี”

เทคโนโลยีล้ำสมัย

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทด้านวิจัยและพัฒนาในเครือบริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกภาคธุรกิจ

โดยเฉพาะงานบริการที่เทคโนโลยี่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้คนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การทำงาน ปัญหาด้านสุขอนามัย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

การศึกษาของทีมพัฒนางานบริการ (Service Design Center : SDC) ของบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลให้กับชีวิตใน 3 ด้าน ทั้งด้านการทำงาน การพักผ่อน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี